کانون تبلیغاتی جهان ایده

ست سالنامه IR11304

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3340
کد محصول
IR11304
شناسه محصول

سالنامه کیفی همراه با ماشین حساب
جعبه نفیس
سالنامه
21فرم
کاغذ سفید
ابعاد سالنامه 20*27 سانتی متر
ابعاد جعبه 23*29 سانتی متر