کانون تبلیغاتی جهان ایده

ست سالنامه ۱۱۲۱۵

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3287
کد محصول
11215
شناسه محصول

ست سالنامه فلش دار با خودکار
ابعاد : 215×150
تعداد رنگ 2
داخله : 21 فرم کاغذ سفید
جعبه : 40×270×260 mm