کانون تبلیغاتی جهان ایده

ست مدیریتی ۱۰۱۳۱

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3284
کد محصول
10131
شناسه محصول

با فلش مموری 32GB
یادداشت ترمو اروپایی
خودکار و روان نویس نفیس
جاسوئیچی ترمو و فلز
جعبه نفیس
35×360×260 mm