کانون تبلیغاتی جهان ایده

تقویم زیر دستی تبلتی کد 12101

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3359
کد محصول
IR12101
شناسه محصول

نوع تقویم : ماه شمار
در 2 رنگ مختلف
ابعاد 22/3*29 سانتی متر
به همراه کاور پارچه ای