کانون تبلیغاتی جهان ایده

تقویم رومیزی چوبی سنتی

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3365
کد محصول
IR12014
شناسه محصول

نوع تقویم : ماه شمار
نوع پایه : پایه چوبی
سایز پایه 20*13 سانتی متر
سایز صفحات 15*9 سانتی متر
چاپ اختصاصی