کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه آوا کد R015

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3343
کد محصول
R015
شناسه محصول

سایز: 19×11/5
نوع: هفته شمار با یادداشت
با خودکار
جلد: چرم مصنوعی
رنگ: قهوه ای