کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه تندیس کد 100

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3366
کد محصول
j100
شناسه محصول

قطع: وزیری
نوع سالنامه : روز شمار - جمعه مشترک
رنگ جلد: مشکی
داخله 2 رنگ
صحافی دوخت
کاغذ سفید