کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه تابا کد 11614

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3344
کد محصول
IR11614
شناسه محصول

قطع :اروپایی
نوع سالنامه: روز شمار - جمعه مشترک
رنگ جلد: مشکی
21فرمی
داخله 2 رنگ
صحافی دوخت
کاغذ سفید
ابعاد 13/5*21 سانتی متر
لب طلا به همراه روبان و پلاک فلزی