کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه ارسی کد 11507

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3346
کد محصول
IR11507
شناسه محصول

قطع: رقعی
نوع سالنامه: روز شمار - جمعه مشترک
21فرمی
داخله 2 رنگ
صحافی دوخت
کاغذ کرم
در 4 رنگ
ابعاد 15/5*21 سانتی متر
لیزر کاری شده به همراه روبان