کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه تارا کد 11506

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3347
کد محصول
IR11506
شناسه محصول

قطع: رقعی
نوع سالنامه: روز شمار - جمعه مشترک
21فرمی
در 8 رنگ
داخله 2 رنگ
صحافی دوخت
کاغذ کرم
در 4 رنگ
ابعاد 15/5*21 سانتی متر
به همراه روبان