کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه اروپایی آرتین کد 16

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3308
کد محصول
a16
شناسه محصول

قطع اروپایی
نوع جلد: چرم
داخله 2 رنگ
نوع کاغذ: 70 گرم کاغذ خارجی
20 فرمی
پلاک فلزی
رنگ جلد: مشکی
صحافی: دوخت