کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه اروپایی آیدین کد 15

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3307
کد محصول
a15
شناسه محصول

قطع اروپایی
نوع جلد: چرم
پلاک فلزی
رنگ جلد: سورمه ای، عسلی
صحافی: دوخت