کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه بتا کد 13

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3306
کد محصول
a13
شناسه محصول

قطع اروپایی
نوع جلد: چرم
داخله 2 رنگ
نوع کاغذ: 70 گرم سفید خارجی
20 فرمی
پلاک فلزی
رنگ جلد: صدری، طوسی
صحافی: دوخت