کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه آرتین کد 10

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3301
کد محصول
a10
شناسه محصول

قطع رقعی
نوع جلد: چرم نرم
پلاک فلزی
رنگ جلد: صدری، طوسی
صحافی: فنر
14 فرمی
قفل دار