کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه آیدین کد 04

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3291
کد محصول
a04
شناسه محصول

قطع وزیری
نوع جلد: چرم
پلاک فلزی
رنگ جلد: سورمه ای، عسلی
صحافی: دوخت