کانون تبلیغاتی جهان ایده

سالنامه دیومار کد 03

     
         کانون تبلیغاتی جهان ایده

3290
کد محصول
a03
شناسه محصول

قطع وزیری
نوع جلد: چرم
پلاک فلزی
رنگ جلد: مشکی، شکلاتی
صحافی: دوخت